Major Jackpot
loading...
000
Grand Jackpot
loading...
000
Minor Jackpot
loading...
000

    xeng88 Xếp hạng

    Người chiến thắng hàng tháng

    {{ winner.username }}
    X {{ winner.score }}
    -:--:--
    {{ r.username }}
    {{ r.score | number:"2" }}
    Người chiến thắng hàng tuần
    {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
    {{ $index + 1 }}
    {{ k.username }}
    {{ k.score | number: "2" }}
    Người chiến thắng hàng ngày
    {{ r[i].username || " " }}
    {{ $index + 1 }}
    {{ win.username }}
    {{ win.score | number: "2" }}
    Người chiến thắng hàng ngày