Major Jackpot
loading...
000
Grand Jackpot
loading...
000
Minor Jackpot
loading...
000

  xeng88 Xếp hạng

  Người chiến thắng hàng tháng

  {{ winner.username }}
  X {{ winner.score }}
  -:--:--
  {{ r.username }}
  {{ r.score | number:"2" }}
  Người chiến thắng hàng tuần
  {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
  {{ $index + 1 }}
  {{ k.username }}
  {{ k.score | number: "2" }}
  Người chiến thắng hàng ngày
  {{ r[i].username || " " }}
  {{ $index + 1 }}
  {{ win.username }}
  {{ win.score | number: "2" }}
  Người chiến thắng hàng ngày