KHUYẾN MÃI


Nạp(~,000)

Tặng ngay 300%

Điểm doanh thu cần đạt được

Định mức rút tối đa (~,000)

Game

100

300

8,000

500

JDB,FC,CQ9


Ví dụ : - Định mức nạp : 100 tặng 300 = ( 100+300 ) x20 = 8,000 Điểm doanh thu

1. Khuyến mãi này chỉ rút tối đa 500,000 VNĐ , số điểm còn lại trong tài khoản sẽ được hủy bỏ khi quý khách kết thúc khuyến mãi.

2.Thành viên khi đầy đủ thông tin có thể tham gia chương trình khuyến mãi này chỉ 1 lần trên 1 tài khoản .

3. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

4. Khuyến mãi này có thể được áp dụng vào các trò chơi <=> “( JDB,FC,CQ9) .Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

( 1 tháng / 1 tài khoản nhận 1 lần )

Định mức
Nạp(~,000)

Tặng ngay 

Điểm doanh thu cần đạt được

Định mức rút tối đa (~,000)

Trò chơi được áp dụng

500 - 1,000

150%

x25

3,000

JDB,FC,CQ9

1.Khuyến mãi này chỉ rút tối đa 3,000,000 VNĐ , số điểm còn lại trong tài khoản sẽ được hủy bỏ khi nhấn kết thúc khuyến mãi . XENG88 chỉ chuyển tiền thắng cược đến tài khoản ngân hàng đã được đăng ký.

2. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

3. Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ưu Đãi Khủng Nạp 1,000 tặng ngay 1,000
( 1 tài khoản nhận được 5 lần )

   Nạp (~,000)

Khuyến mãi

Doanh thu

Định mức rút tối đa (~,000)

1,000

1,000

x25

5,000

Chi tiết :
*-Khuyến mãi này có thể được áp dụng với các trò chơi : JDB,FC,CQ9

1. Một thành viên có thể tham gia chương trình khuyến mãi này được 5 lần (thời gian khuyến mãi 24 giờ)
2.Khuyến mãi này có thể rút đến 5,000,000 VNĐ , Số điểm còn lại sẽ được hủy bỏ khi khi quý khách làm lệnh rút tiền.
3.Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , ngân hàng ... Nếu thông tin cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức.
4.Sau khi nạp tiền quý khách có thể tự nhận gói khuyến mãi , chi tiết inbox CSKH 24/7 !

*Lưu ý:

( Thời gian tham gia khuyến mãi 24 giờ,trong thời gian tham gia khuyến mãi , quý khách không thể tham gia các khuyến mãi tiếp theo ) 

- Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước .
- Nếu họ và tên đăng ký không trùng khớp với tên chủ tài khoản ngân hàng ,Quý Khách không thể thực hiện rút tiền.

 

Định mức
Nạp(~,000)

Tặng ngay

Điểm doanh thu cần đạt được

Định mức rút tối đa (~,000)

Trò chơi được áp dụng

5,000 -> 50,000

10%

X 5

Không giới hạn

JDB,FC,CQ9

 

1.Thành viên khi đầy đủ thông tin có thể tham gia chương trình khuyến mãi này chỉ 1 lần trong 1 ngày .

2. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

3..Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

( Khuyến mãi mỗi ngày 1 lần)

Nạp(~,000)

Tặng ngay 

Điểm doanh thu cần đạt được

Định mức rút tối đa (~,000)

Trò chơi được áp dụng

100

88%

x20

200

JDB,FC,CQ9


1.Khuyến mãi này chỉ rút tối đa 200,000 VNĐ , số điểm còn lại trong tài khoản sẽ được hủy bỏ khi nhấn kết thúc khuyến mãi . XENG88 chỉ chuyển tiền thắng cược đến tài khoản ngân hàng đã được đăng ký.

2. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

3. .Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nạp(~,000)

Tặng ngay 

Điểm doanh thu cần đạt được

Rút tối đa

Trò chơi được áp dụng

1,000

80%

x20

3,000

JDB,FC,CQ9


Ví dụ : - Định mức nạp : 1,000 + 800 x 20 = 36,000 điểm doanh thu


1. Khuyến mãi này chỉ rút tối đa 3,000,000 VNĐ , số điểm còn lại trong tài khoản sẽ được hủy bỏ khi quý khách kết thúc khuyến mãi.

2.Thành viên khi đầy đủ thông tin có thể tham gia chương trình khuyến mãi này " Mỗi thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần "

3. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

4..Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

Nạp(~,000)

Tặng ngay 

Điểm doanh thu cần đạt được

Rút tối đa

Trò chơi được áp dụng

500

80%

x20

1,500

JDB,FC,CQ9


Ví dụ : - Định mức nạp : 500 + 400 x 20 = 18,000 điểm doanh thu


1. Khuyến mãi này chỉ rút tối đa 1,500,000 VNĐ , số điểm còn lại trong tài khoản sẽ được hủy bỏ khi quý khách kết thúc khuyến mãi.

2.Thành viên khi đầy đủ thông tin có thể tham gia chương trình khuyến mãi này " Mỗi thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần "

3. Trong thời gian khuyến mãi quý khách không thể chỉnh sửa bất kỳ thông tin như : Tên tài khoản , tên ngân hàng , số tài khoản ngân hàng ... Nếu thông cần thay đổi khuyến mãi sẽ hủy bỏ ngay lập tức

4..Trong thời gian tham gia khuyến mãi này , quý khách không thể tham gia các gói khuyến mãi khác

Lưu Ý :
- Quý khách có thể tự tham gia khuyến mãi sau khi nạp tiền vào tài khoản.
-Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 

Hoàn trả 0.8% và 0.5% Mỗi Ngày

* Chi Tiết:

ĐIỂM DOANH THU

TỶ LỆ HOÀN TRẢ

ĐIỂM HOÀN TRẢ

ĐIỀU KIỆN NHẬN

6,250

0.8%

50

Đạt Điều Kiện Nhận Hoàn Trả :

Slot, Bắn Cá, Casino

10,000

0.5%

50

Đạt Điều Kiện Nhận Hoàn Trả :

Đá Gà, Thể Thao

1. Người chơi tích lũy điểm hoàn trả khi tham gia Slot + BắnCá + Live Casino + Đá Gà + Thể Thao

2. Điểm Hoàn Trả được bắt đầu tính từ ngày 10/11/2021 , hoàn trả lúc 16:00 hàng ngày.

3. Điểm hoàn trả tối thiểu là 50,000 VNĐ
-Cách Tính : Điểm Cược x 0.8% = Số Tiền Hoàn Trả ( Slot + BắnCá + Live Casino )

-Cách Tính : Điểm Cược x 0.5% = Số Tiền Hoàn Trả ( Đá Gà + Thể Thao )

4. Điểm Hoàn Trả có thể rút ngay sau khi nhận được ( Không cần trải qua vong cược)

Chú Ý :  Khuyến mãi chỉ tính doanh thu nạp tiền , không bao gồm doanh thu của tất cả các khuyến mãi

**Xeng88 Chúng tôi có quyền thay đổi và hủy chương trình khuyến mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước**

 

Giới Thiệu Người Chơi Mới Nhận Ngay 0.3% Hoàn Trả


1.Hoàn trả bắt đầu từ :ngày 01 -  ngày 15 và ngày 16 - hết tháng

2.Người giới thiệu phải tham gia trò chơi bằng tài khoản của mình ít nhất một lần .

3
.Sau khi đăng ký tài khoản , người được giới thiệu phải đạt ít nhất 35,000 điểm doanh thu , người giới thiệu mới được cộng hưởng .


4. Người giới thiệu sẽ nhận được 0.3% hoàn trả của tài khoản đã giới thiệu khi tham gia Casino , Đá Gà , Bóng Đá, Slot , Bắn cá : ( JDB + game mini Bar ), CQ9, JILI, FC 

5. Điểm hoàn trả giới thiệu có thể rút ngay sao khi nhận được ( không cần trải qua 1 vòng cược )

Khuyến Mãi Bảng Xếp Hạng - Ngày - Tuần - Tháng

Điều Kiện :  Người chơi phải thắng ít nhất 6,000,000 VNĐ cho 1 lần nhấn hoặc Free Game mới có thể tham tham gia khuyến mãi

 

 Giải 

Xếp Hạng

Phần Thưởng

Giải Thưởng Ngày

Giải Nhất

2,000,000 VNĐ

Giải Nhì

1,200,000 VNĐ

Giải Ba

800,000 VNĐ

Giải Thưởng Tuần

 

Số điểm cao nhất trong tuần 

4,000,000 VNĐ

Số điểm cao nhì  trong tuần

2,000,000 VNĐ

Giải Thưởng Tháng

Người chiến thắng nhiều nhất trong tháng

10,000,000 VNĐ

Click to see the tournament ranked

Chi Tiết Khuyến Mãi : 

    1.Chúng tôi có quyền thay đổi trong tất cả các điều kiện khuyến mãi mà không cần báo trước.

    2.Tất cả các phần thưởng sẽ được giải quyết vào ngày hôm sau.

    3.Người chiến thắng giải tháng phải là người chiến thắng 3 lần trong 1 tháng mới đủ điều kiện nhận thưởng.

    4.điểm cần phải trải qua một vòng cược trước khi thực hiện rút tiền.

    5.Xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

 

 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản game cần nạp tiền

Bước 2: Vào mục tài khoản => Chọn vào phần nạp Tài Khoản => Chọn vào phần Hỗ Trợ Thanh Toán

Bước 3: Chọn ngân hàng mà của bạn => số điểm bạn nạp => bấm GỬI

Bước 4: Đăng nhập vào ngân hàng của bạn ( điền số điện thoại bạn đăng ký tài khoản ngân hàng đó và mật khẩu banking của bạn )

Bước 5: Nhập mã OTP mà ngân hàng cung cấp cho bạn để xác nhận nạp điểm

Bước 6: sau khi đã nạp điểm thành công bạn trở về lại trang chủ và bấm reset lại điểm

Liên hệ chúng tôi


SỐ ĐIỆN THOẠI

 +84877901988

SỐ ĐIỆN THOẠI

 +84877871988